Podmínky používání webu

1. Podmínky

Přístupem na tuto webovou stránku, přístupnou z http://cz.cnzcjd.com, souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami používání webových stránek, a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za souhlas s jakýmikoli platnými místními zákony. Pokud s některým z těchto podmínek nesouhlasíte, máte přístup na tyto stránky zakázán. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a zákonem o ochranných známkách.

2. Použijte License

Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů na webových stránkách Výrobce výtahů z hliníkové slitiny pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Toto je udělení licence, nikoli převod vlastnického práva, a podle této licence nesmíte:

To umožní Výrobce výtahů z hliníkové slitiny ukončit platnost při porušení některého z těchto omezení. Po ukončení bude také ukončeno vaše právo na prohlížení a vy byste měli zničit všechny stažené materiály, které máte, ať už v tištěné nebo elektronické podobě. Tyto podmínky služby byly vytvořeny pomocí generátoru podmínek služby .

3. Prohlášení

Všechny materiály na Výrobce výtahů z hliníkové slitiny webových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Výrobce výtahů z hliníkové slitiny neposkytuje žádné záruky, ať už jsou vyjádřeny nebo implikovány, a proto popírá všechny ostatní záruky. Kromě toho Výrobce výtahů z hliníkové slitiny neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti nebo spolehlivosti použití materiálů na svých webových stránkách nebo se jinak vztahuje k takovým materiálům nebo jakýmkoli stránkám spojeným s touto webovou stránkou.

4. Omezení

Společnost

Výrobce výtahů z hliníkové slitiny ani její dodavatelé nebudou nést odpovědnost za žádné škody, které vzniknou používáním nebo nemožností použít materiály na webových stránkách Výrobce výtahů z hliníkové slitiny, a to i v případě, že Výrobce výtahů z hliníkové slitiny nebo autorizovaný zástupce této webové stránky byl informován , ústně nebo písemně, o možnosti takového poškození. Některé jurisdikce nepovolují omezení implikovaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné škody, tato omezení se na vás nemusí vztahovat.

5. Revize a Errata

Materiály uvedené na Výrobce výtahů z hliníkové slitiny Webových stránkách mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Výrobce výtahů z hliníkové slitiny nebude slibovat, že jakýkoli materiál na těchto webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Výrobce výtahů z hliníkové slitiny může kdykoli bez upozornění změnit materiály obsažené na svých webových stránkách. Výrobce výtahů z hliníkové slitiny se nijak nezavazuje aktualizovat materiály.

6. Odkazy

Výrobce výtahů z hliníkové slitiny nezkontroloval všechny weby propojené s jeho webovými stránkami a nenese odpovědnost za obsah takovýchto odkazovaných stránek. Přítomnost jakéhokoli odkazu neznamená schválení Výrobce výtahů z hliníkové slitiny webu. Použití jakékoli propojené webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

7. Úpravy podmínek používání webu

Výrobce výtahů z hliníkové slitiny může kdykoli bez předchozího upozornění revidovat tyto podmínky použití pro své webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Podmínek používání.

8. Vaše soukromí

Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů.

9. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok související s webovou stránkou Výrobce výtahů z hliníkové slitiny se bude řídit zákony axe bez ohledu na kolizní ustanovení zákona.